Tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia dla shihana Wiesława Kisiela

Dr Wiesław Kisiel ze swoim promotorem prof. dr. hab. Grzegorzem Ostaszem po promocji doktorskiej z 25.02.2020 r. w na UR

 

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż dnia 12.12.2019 r. Uchwałą Rady Naukowej Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego Wiesław Kisiel na podstawie rozprawy doktorskiej „Historia Ju-jitsu w Polsce 1904-2010”,
po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

25.02.2020 r. w na Uniwersytecie Rzeszowskim shihan Wiesław Kisiel oficjalnie został promowany na doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

 

Opublikowany w inne